• אחיה רובין מופיע מפעם לפעם בחלק האומנותי בטקסים שונים כגון:
  •  
  • טקסי סיום תארים במכללות ובאונברסיטאות,
  •  
  • ימי זיכרון
  •  
  • חידון תנ"ך 
  • פתיחת שנה וסיום שנה במסגרות שונות